Nazywam się Anna Suwała i jestem psychologiem

Ukończyłam Uniwersytet Wrocławski na kierunku Psychologia (studia dzienne)

W mojej pracy magisterskiej badałam style radzenia sobie ze stresem u kobiet, które w trakcie ciąży dowiedziały się, że ich dziecko będzie niepełnosprawne. Praca ta była, na konferencji naukowej, przyczynkiem do dyskusji na temat etycznych aspektów w kontakcie lekarza z kobietą noszącą niepełnosprawne dziecko.  Jednocześnie wnioski wypływające z badań pozwalają na efektywniejszą pomoc kobietom, którym przyszło mierzyć się z tą sytuacją.

W rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (www.kcp.krakow.pl) ukończyłam Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego. Ponadto kwalifikacje do prowadzenia psychoterapii zdobyłam w ramach czteroletniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w tymże centrum.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Prowadzona przeze mnie psychoterapia oparta jest na paradygmacie psychodynamicznym, którego celem jest między innymi nawiązanie długotrwałej, terapeutycznej relacji z pacjentem. Brak wglądu we własne postępowanie, skutkuje powielaniem zachowań utrudniających prawidłowe funkcjonowanie, przez co nawiązanie poprawnej relacji z drugą osobą oraz realizacja własnych celów i  zamierzeń jest najczęściej nieosiągalne. Szczegółowa i pełna diagnoza, pomaga dotrzeć do genezy problemu, przez co możliwe jest jego rozwiązanie.

W swojej praktyce kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa oraz Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty. Posiadane przeze mnie doświadczenie obejmuje pracę zarówno z osobami indywidualnymi jak i grupami. Prowadzę prywatną praktykę, grupy psychoterapeutyczne, szkolenia i warsztaty psychologiczne.

Moja praca poddawana jest regularnej superwizji.

Dotychczas doświadczenie zawodowe klinicysty zdobywałam w:
● Zakładzie Karnym w Nysie
● Areszcie Śledczym w Prudniku
● Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Prudniku
● Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku
● Centrum Terapii Nerwic Moszna – Zamek
● „Promyku słońca” – Centrum diagnostyczno-rehabilitacyjnym we Wrocławiu

using allyou.net